• โทร. 098-868-2799

  • โทร. 098-868-2799

  • โทร. 098-868-2799

  • โทร. 098-868-2799

รายการอาหารบุพเฟ่ต์ (Thai Buffet Menu)

ใบเสนอราคามาตราฐาน

ใบเสนอราคามาตราฐาน บุพเฟ่ต์ (Baitong-Catering Thai Buffet Standard Quotation )

ใบเสนอราคา ซุ้มอาหาร (Baitong-Catering Food stall Quotation )

ใบเสนอราคา อาหารกล่อง (Baitong-Catering Meal Box Quotation )

ใบเสนอราคา โต๊ะจีน (Baitong-Catering Chinese Table Standard Quotation)


Call Now Button