• โทร. 098-868-2799

  • โทร. 098-868-2799

  • โทร. 098-868-2799

  • โทร. 098-868-2799

เต้นท์  :    3×3 , 4×8, 5×12

โต๊ะ     :    กลม 1.2m, กลม 1.5m , เหลี่ยมหน้าขาว 1.2m, 1.5m, 1.8m

เก้าอี้   :    พลาสติก, นวม, คลุมผ้า, ผูกโบว์


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button