• โทร. 098-868-2799

  • โทร. 098-868-2799

  • โทร. 098-868-2799

  • โทร. 098-868-2799

โปรโมชั่น เดือนตุลาคม 

==============================================

4 คาว 1 หวาน ราคาเริ่มต้น  140 บาท

ขั้นต่ำ 50 หัวขึ้นไป 

 

4 คาว 1 หวาน ราคาเริ่มต้น  130 บาท

ขั้นต่ำ 100 หัวขึ้นไป 

 

=============================================

5 คาว 1 หวาน ผลไม้ น้ำสมุนไพร 

ราคาท่านละ 180 บาท ขั้นต่ำ 50 หัวขึ้นไป 

 

5 คาว 1 หวาน ผลไม้ น้ำสมุนไพร 

ราคาท่านละ 170 บาท ขั้นต่ำ 100 หัวขึ้นไป 


Call Now Button